گلشیفته فراهانی در تازه ترین فعالیت خود با مجله فرانسوی استاندارد همکاری کرده و عکس های جدیدی از وی در این مجله به چاپ رسیده است 

 

عکس هاي برهنه جدید گلشیفته فراهانی

 

عکس هاي برهنه جدید گلشیفته فراهانی

 

عکس هاي برهنه جدید گلشیفته فراهانی